License Renewal

Requirements

  1. Driving Enhancement Program Certificate mula sa EASY DRIVE Driving School

  • Ang DEP ay seminar na kailangang kuhanin ng mga magre-renew ng lisensya.

  1. Driver's License

  2. Medical Certificate mula sa LTO-accredited clinics (approximately P600)

  3. Renewal Fee - approximately P750 to P1050

  4. Any Valid ID

Para malaman iba pang impormasyon o para mag-enroll, i-click lamang ang sumusunod: