student permit

Requirements

  1. Theoretical Driving Course Certificate mula sa EASY DRIVE Driving School

  • Ang TDC ay seminar na kailangang kuhanin ng aplikante ng Student Permit.

  1. PSA Birth Certificate

  2. Medical Certificate mula sa LTO-accredited clinics (approx. P600)

  3. PSA Marriage Certificate para sa mga kasal na babae

  4. Application Fee - P250

  5. Any Valid ID

Para malaman iba pang impormasyon o para mag-enroll, i-click lamang ang sumusunod: